Circulaire economie: Waarom niet?

Circulaire economie: waarom niet?

Ook in 2017 staat de circulaire economie weer centraal tijdens dit symposium. Het programma biedt een boeiend en motiverend samenspel van kennis, nieuwe ontwikkelingen en visies en inzichten. Circulaire economie staat momenteel volop in de belangstelling van overheden en bedrijven die volop bezig zijn met de uitvoering van green deals en convenanten en waar nu een nieuwe impuls volgt uit de transitieagenda's die dit najaar gereed moeten zijn. De contouren van de circulaire economie worden al duidelijk en dat is precies wat in dit symposium duidelijk zal worden.

Gevarieerde en selecte sprekers

Sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven laten woensdag 25 oktober 2017 in de Evenementenhal te Gorinchem de noodzaak van de circulaire economie zien en verbreden de blik op dit thema. Door Bernice Notenboom wordt de urgentie van dit thema nog eens onderstreept en andere sprekers laten zien hoe hier op verschillende fronten, van ontwerp tot en met hergebruik, al invulling aan wordt gegeven. Deze invulling verdient navolging en dat is wat wordt gemarkeerd door de uitreiking van de recycling award. Een mooi rond programma. U wordt uitvoerig en gevarieerd geïnformeerd.

U bent van harte welkom!

Nu registreren!

Traditie: Zesde RecyclingSymposium

Het recyclingsymposium heeft inmiddels een vaste plaats verworven. Ook dit jaar mag dit evenement niet in uw agenda ontbreken. Dagvoorzitter Simone van Triër zal u meenemen door het afwisselende programma dat naast enkele topsprekers ook een serie mooie praktijkvoorbeelden zal presenteren. Het recyclingsymposium wordt gehouden tijdens de recyclingbeurs te Gorinchem, die u na afloop gratis kunt bezoeken.

Een uitstekende ontmoetingsplaats voor uw circulaire ambities en ideeën.

Recyclingsymposium 2017

Nu registreren!

Programma

dagoverzicht

Het thema van het Recyclingsymposium is: "circulaire economie, waarom niet?". In het programma wordt nog eens onderstreept dat de overheid niet voor niets streeft naar circulariteit en duurzaamheid. De sprekers laten de urgentie zien, maar ook voorbeelden van wat er al gebeurt. U wordt meegenomen in de vele schakels die de circulaire ketens kent met daarin gangmakers zoals: de ondernemer, de beleidsmaker en de opdrachtgever / ontwerper.

Ontvangst

Opening en welkom

De noodzaak van circulariteit

Recycling en grondstoffenzekerheid

Zeldzame metalen uit electronica

Pitches: Sociale aspecten van de circulaire economie

PAUZE

Aan de slag met de uitdagingen uit Europa

De bouwondernemer als motor van de circulaire economie

Uitreiking RecyclingAward

Afsluiting

LUNCH

Gratis toegang tot de Recyclingbeurs

Sprekers

Locatie

Evenementenhal Gorinchem

Evenementenhal Gorinchem

Franklinweg 2, 4207 HZ GORINCHEM

Gratis parkeren

Recyclingbeurs

Het Recyclingsymposium wordt georganiseerd tijdens de Recyclingbeurs.

De Recyclingbeurs wordt gehouden op 24, 25 en 26 oktober 2017 vanaf 13:00 uur in de Evenementenhal te Gorinchem. Aansluitend aan het Recyclingsymposium heeft u gratis toegang tot deze beurs.

Organiserende verenigingen

Mediapartners

Terugblik

Contact

Contact informatie

­Informatie: +31 (0)418 - 68 48 78

­Kennispartner Recyclingbeurs: BRBS Recycling

­Email: info@recyclingsymposium.nl